Domů  /  Zadávací řízení  /  SUZ - Zámečnické práce -…

Výpis systémových zpráv

SUZ - Zámečnické práce - opakování

Systémové číslo: T002/23/V00058807
Zadavatel: České vysoké učení...

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky 1.Podáním nabídky uchazeč prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tzn., že splňuje základní způsobilost podle § 74 zák. č.134/2016 Sb. ozadávání veřejných zakázek. 2.Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám. Žádost o vysvětlení musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.3.Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami tohoto zadávacího řízení a bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.4.Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu.5. Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče a čestné prohlášení o znalosti přestavby cylindrických vložek.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace