Domů  /  Zadávací řízení  /  SUZ - Zámečnické práce -…

Výpis systémových zpráv

SUZ - Zámečnické práce - opakování

Systémové číslo: T002/23/V00058807
Zadavatel: České vysoké učení...

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Služby
Kontaktní osoby Zobrazit seznam
VZ zadávaná na základě rámcové dohody Ne
Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět zakázky

Stručný popis Zámečnické služby spočívající v zámečnické činnosti ve vybraných objektech, které jsou ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1.
Sjednané služby bude dodavatel provádět na základě objednávek vystavených Objednatelem a potvrzených Dodavatelem v požadovaném místě, v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele s tím, že počátek služby stanoví Objednatel a za tuto službu se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli řádně a včas.
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota 2 000 000,00 bez DPH
Předpokládaná hodnota včetně provize bez DPH 2 026 600,00
Určit předpokládanou hodnotu ke každé položce zvlášť Ne
Měna koruna česká
Nezveřejňovat předpokládanou hodnotu Ne

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZMR: Otevřená výzva

metodická nápověda

Kontextová navigace