Domů  /  Zadávací řízení  /  Osočkan - úklidové služby 2023

Výpis systémových zpráv

Osočkan - úklidové služby 2023

Systémové číslo: T002/22/V00058671
Zadavatel: Správa státních hmotných...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 15.12.2022

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 a za přiměřeného použití ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Návrh smlouvy slepá objednávka

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 29.11.2022 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace