Domů  /  Zadávací řízení  /  IM IP LIFE – Pařezení –…

Výpis systémových zpráv

IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení

Systémové číslo: T002/22/V00058531
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Zrušení zadávacího řízení

Datum zahájení 09.08.2022 11:53
Lhůta pro podání nabídky 18.08.2022 10:00
Otevíraní obálek 18.08.2022 10:00

Popis:
Realizace opatření na zachování a zlepšení druhové skladby lesa ve zvláště chráněném území v územní působnosti AOPK ČR (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích...

metodická nápověda

Kontextová navigace