Domů  /  Zadávací řízení  /  Migrace dohledových nástrojů…

Výpis systémových zpráv

Migrace dohledových nástrojů MZe

Systémové číslo: T002/21/V00057893
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit nepojmenovaná smlouva
Návrh smlouvy Návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 15.04.2021 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace