Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka tří nových kusů…

Výpis systémových zpráv

Dodávka tří nových kusů užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáveru zvířat vybavených chladícím agregátem a izotermní skříní

Systémové číslo: T002/20/V00057549
Zadavatel: Státní veterinární ústav Praha

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.12.2020

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Návrh smlouvy Kupni smlouva

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 12.08.2020 13:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace