Domů  /  Zadávací řízení  /  FEL - Notebooky 05/2020

Výpis systémových zpráv

FEL - Notebooky 05/2020

Systémové číslo: T002/20/V00057447
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.08.2020

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Uchazeč k nabídce nepřikládá návrh smlouvy.
Zadavatel vystaví objednávku (obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace).
V případě, že se obchodní podmínky uchazeče liší od obchodních podmínek zadavatele, platí obchodní podmínky zadavatele.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 02.06.2020 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace