Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_Výřezy_BS pod Lipskou…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_Výřezy_BS pod Lipskou horou

Systémové číslo: T002/20/V00057265
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 17.01.2020 15:40
Lhůta pro podání nabídky 24.01.2020 08:00
Otevíraní obálek 24.01.2020 08:01

Popis:
Výřez křovin na části p. p. č. 112, 113/1, 113/2, 125, 116 v k. ú. Mrsklesy Celková plocha vymezená nad ortofotomapou je 1,399 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny, část křovin a solitérních...

metodická nápověda

Kontextová navigace