Domů  /  Zadávací řízení  /  Čistící, úklidové prostředky,…

Výpis systémových zpráv

Čistící, úklidové prostředky, drogistické a jiné zboží - VZ 6/2019

Systémové číslo: T002/19/V00057040
Zadavatel: Česká republika - Ústřední...
Části: Část A – ÚKZÚZ... , Část B – ÚKZÚZ... , Část C – ÚKZÚZ... , D – ÚKZÚZ... , Část E – ÚKZÚZ... , Část F – ÚKZÚZ... , Část G – ÚKZÚZ...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím
e-tržiště. Určení dodání položek předmětu VZ - 6/2019 jsou uvedené v přílohách č. 1 až č. 7.
Kontaktní osoby a místa plnění: - jsou uvedené zadání a v příloze VZ OBCHODNÍ PODMÍNKY:
• Požadujeme, aby dodavatel zajistil dovoz zboží ZDARMA na místa plnění VZ.
• Smlouva se nebude uzavírat. Závazné objednávky, dle místa plnění, budou zaslány vítěznému uchazeči.
• Čísla objednávek (VZ) uvádějte prosím na fakturách a rovněž na dodacích listech dle místa plnění VZ.
• Požadujeme dodat zboží kompletně na určená místa plnění VZ a prosíme zboží rozepsat a uvést na fakturách.
• Splatnost faktur min. 14 dnů (počítají se kalendářní dny).
• Faktury budou hrazené až po úplném dodání zboží na místo plnění VZ.
• Zadavatel neposkytuje zálohy ani žádné jiné platby předem. UPOZORNĚNÍ:
• NEPOŽADUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
• Ceny za požadované zboží uvádějte prosím do příloh dle místa plnění.
• Požadujeme dodržet zadání VZ např. správně uvádět požadované množství u jednotlivých položek předmětu VZ, atd.
• U vybraných položek předmětu VZ vítězný uchazeč bude vyzván k předložení vzorků zboží z hlediska dodržení zadání a požadované kvality.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ bez udání důvodu.
• Zadavatel nehradí náklady uchazeči spojené s nabídkou VZ
• Prosíme znovu o laskavost, NENABÍZEJTE JINÉ NEŽ POŽADOVANÉ ZBOŽÍ !!!
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ano
Popis produktového listu - Požadujeme doložit produktové listy k jednotlivým položkám VZ. - Při nedodržení těchto podmínek nabídka nebude hodnocena.

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace