Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka 5 ks osobních…

Výpis systémových zpráv

Dodávka 5 ks osobních motorových vozidel

Systémové číslo: T002/19/V00057037
Zadavatel: Ústav pro hospodářskou...
Evidenční čísla zadavatele: UHUL/3153/2019/EaP

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ , Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost § 74 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Způsob prokázání způsobilostí příloha č. 2

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

Další specifikace

Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Způsob prokázání způsobilostí kopie

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace