Domů  /  Zadávací řízení  /  Preventivní hodnocení…

Výpis systémových zpráv

Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Systémové číslo: T002/19/V00057034
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit SMLOUVA O DÍLO UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 ANÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Návrh smlouvy Smlouva o dílo včetně příloh

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 23.09.2019 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace