Domů  /  Zadávací řízení  /  Preventivní hodnocení…

Výpis systémových zpráv

Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Systémové číslo: T002/19/V00057034
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 11.09.2019 13:46
Lhůta pro podání nabídky 23.09.2019 10:00
Otevíraní obálek 23.09.2019 10:05

Popis:
Předmětem díla je hodnocení krajinného rázu CHKO Železné hory, resp. aktualizace obsahu studie z roku 2010 podle vývoje a současného stavu území a stavu poznání, podle platných právních předpisů. Důraz bude kladen na popis a...

metodická nápověda

Kontextová navigace