Domů  /  Zadávací řízení  /  Odolický vrch - ruční kosení 2

Výpis systémových zpráv

Odolický vrch - ruční kosení 2

Systémové číslo: T002/19/V00056997
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 21.08.2019 07:59
Lhůta pro podání nabídky 30.08.2019 08:00
Otevíraní obálek 30.08.2019 08:01

Popis:
Ruční kosení křovinořezem na části Odolického vrchu, část p. p. č. 189/3 k. ú. Odolice. Opatření bude realizováno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Vymezená plocha zákresem nad...

metodická nápověda

Kontextová navigace