Domů  /  Zadávací řízení  /  Celková rekonstrukce objektu…

Výpis systémových zpráv

Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace

Systémové číslo: T002/19/V00056976
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Služby
Jedná se o službu uvedenou v příloze č.1 k ZVZ v kategorii 5, jejíž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním číslům 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8 či uvedenou v příloze č.2 k ZVZ Ne
Kontaktní osoby Zobrazit seznam
VZ zadávaná na základě rámcové dohody Ne
Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět zakázky

Stručný popis Předmětem VZ je tvorba projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu v Olomouci. Budova se nachází v památkově chráněném území města Olomouc, jedná se o nemovitou kulturní památku (objekt se nachází v historickém centru města Olomouce), která byla postavena zhruba v 15. století.
Tvorba projektové dokumentace obsahuje zejména tyto činnosti:
a. Zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci (digitalizace podkladů, kontrolní měření, průzkum vlhkosti objektu),
b. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr,
c. Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci),
d. Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr,
e. Výkon autorského dozoru.
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota 413 223,00 bez DPH
Předpokládaná hodnota včetně provize bez DPH 413 223,00
Určit předpokládanou hodnotu ke každé položce zvlášť Ne
Měna koruna česká
Nezveřejňovat předpokládanou hodnotu Ne

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZMR: Otevřená výzva

metodická nápověda

Kontextová navigace