Domů  /  Zadávací řízení  /  Celková rekonstrukce objektu…

Výpis systémových zpráv

Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace

Systémové číslo: T002/19/V00056976
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Další specifikace VZ

Bude se konat prohlídka místa plnění Ano
Datum a místo prohlídky 15.08.2019 10:00
Datum a čas: 15.08.2019 10:00
Bližší specifikace: Kontaktní osoba: p. Tomáš Vávra
Příloha:
Adresa:
Ulice: Lafayettova 13 13
Obec: 77900 Olomouc
Stát: Česká republika - CZE
Bližší specifikace: Kontaktní osoba: p. Tomáš Vávra
Datum a čas konání otevírání nabídek 17.09.2019 10:02
Bude otevírání nabídek veřejné Ne
Bude požadováno předložení vzorků Ne
Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Ne
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Ne
Specifikace 1. INFORMACE O...

Specifikace

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zadavatel v roli správce sděluje, že Informace podle č. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou v souladu s § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro subjekty údajů zveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.mzp.cz/profile_display_3.html.

metodická nápověda

Kontextová navigace