Domů  /  Zadávací řízení  /  Celková rekonstrukce objektu…

Výpis systémových zpráv

Celková rekonstrukce objektu v Olomouci - projektová dokumentace

Systémové číslo: T002/19/V00056976
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit SMLOUVA O DÍLO UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Návrh smlouvy Smlouva o dílo včetně příloh

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 17.09.2019 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace