Domů  /  Zadávací řízení  /  Pastva stádem ovcí u vysílače…

Výpis systémových zpráv

Pastva stádem ovcí u vysílače pod Radobýlem

Systémové číslo: T002/19/V00056900
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 18.06.2019 10:07
Lhůta pro podání nabídky 25.06.2019 08:00

Popis:
Zajištění vypasení dvou ploch u vysílače pod Radobýlem stádem ovcí o počtu cca 70 zvířat, p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Plocha č. 1 má výměru...

metodická nápověda

Kontextová navigace