Domů  /  Zadávací řízení  /  Opakované ZŘ Vestavba čistého…

Výpis systémových zpráv

Opakované ZŘ Vestavba čistého prostoru

Systémové číslo: T002/19/V00056792
Zadavatel: Výzkumný ústav...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.05.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit smlouva o dílo, minimální doba záruky 24 měsíců od předání zakázky

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 25.04.2019 09:30:00
Zdůvodnění krátké lhůty pro podání nabídek opakované ZŘ

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace