Domů  /  Zadávací řízení  /  Tisk, grafická úprava textu a…

Výpis systémových zpráv

Tisk, grafická úprava textu a distribuce metodik pro rok 2019 Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) pro období 2014-2020.

Systémové číslo: T002/19/V00056638
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 20.02.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo podle § 2586 a následující zákona č.
89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění
Návrh smlouvy Smlouva o dílo

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 13.02.2019 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace