Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_Výřezy Bílé stráně…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_Výřezy Bílé stráně pod Satanem

Systémové číslo: T002/18/V00056456
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 16.10.2018 15:18
Lhůta pro podání nabídky 23.10.2018 08:00
Otevíraní obálek 23.10.2018 09:00

Popis:
Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 0,5340 ha, po odečtení 5% z důvodu ponechání ovocných dřevin, solitérních vzrostlých keřů a nezapojeného porostu křovin je ošetřená plocha snížena na 0,5073 ha. Jedná se o členité...

metodická nápověda

Kontextová navigace