Domů  /  Zadávací řízení  /  Zvýšení biodiverzity v PR…

Výpis systémových zpráv

Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení

Systémové číslo: T002/18/V00056398
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Návrh smlouvy návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.10.2018 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace