Domů  /  Zadávací řízení  /  Zvýšení biodiverzity v PR…

Výpis systémových zpráv

Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení

Systémové číslo: T002/18/V00056398
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 21.09.2018 14:25
Lhůta pro podání nabídky 03.10.2018 09:00
Otevíraní obálek 03.10.2018 09:05

Popis:
Zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě – PR Nový rybník. Akce spočívá ve vytvoření 3 mělkých tůní v jižní části PR Nový rybník (nedaleko ptačí pozorovatelny), které mají sloužit...

metodická nápověda

Kontextová navigace