Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup diktafonů a…

Výpis systémových zpráv

Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců

Systémové číslo: T002/18/V00056298
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit KUPNÍ SMLOUVA
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2079 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Návrh smlouvy návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.09.2018 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace