Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění správy a provozu…

Výpis systémových zpráv

Zajištění správy a provozu IPS MZe

Systémové číslo: T002/18/V00056278
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ Certifikace výrobce pro produkty Trend Micro TippingPoint
Název kvalifikace: Certifikace výrobce pro produkty Trend Micro TippingPoint
Rozsah požadovaných informací a dokladů: Alespoň 1 člen týmu s certifikací výrobce pro produkty Trend Micro TippingPoint (např. HP ATP-TippingPoint Security V1)
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Kopie certifikátu
Minimální úroveň kvalifikace: HP AP - TippingPoint Security V1

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace