Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění správy a provozu…

Výpis systémových zpráv

Zajištění správy a provozu IPS MZe

Systémové číslo: T002/18/V00056278
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o poskytnutí služeb - Inominátní smlouva s prvky smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 05.09.2018 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace