Domů  /  Zadávací řízení  /  Lesnická opatření pro podporu…

Výpis systémových zpráv

Lesnická opatření pro podporu přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko

Systémové číslo: T002/18/V00056264
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 08.08.2018 09:11
Lhůta pro podání nabídky 24.08.2018 09:00
Otevíraní obálek 24.08.2018 09:05

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou následující lesnická opatření: Na LS Nižbor - ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426F1b, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 35 ks individuální ochrany jedle - ve II. zóně...

metodická nápověda

Kontextová navigace