Domů  /  Zadávací řízení  /  Poskytování odborných…

Výpis systémových zpráv

Poskytování odborných činností BOZP a PO

Systémové číslo: T002/18/V00056224
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 07.08.2018 14:24
Lhůta pro podání nabídky 17.08.2018 09:00
Otevíraní obálek 17.08.2018 09:02

Popis:
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen BOZP a PO) v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami a následné poskytování navazujicích komplexních služeb BOZP a...

Vysvětlení zadávací dokumentace:
zobrazit seznam

metodická nápověda

Kontextová navigace