Domů  /  Zadávací řízení  /  Oprava hráze rybníka Velký…

Výpis systémových zpráv

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - TDS

Systémové číslo: T002/18/V00056211
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 20.07.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídky 02.08.2018 10:00
Otevíraní obálek 02.08.2018 10:01

Popis:
Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad akcí „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý". Místem plnění je přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník, práce budou prováděny na pozemcích v k. ú. Řásná,...

metodická nápověda

Kontextová navigace