Domů  /  Zadávací řízení  /  Realizace bioindikačních…

Výpis systémových zpráv

Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení

Systémové číslo: T002/18/V00056105
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 04.07.2018 22:19
Lhůta pro podání nabídky 17.07.2018 09:00
Otevíraní obálek 17.07.2018 09:05

Popis:
Předmětem zakázky je realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“...

metodická nápověda

Kontextová navigace