Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 10 ks mobilních telefonů

Výpis systémových zpráv

Nákup 10 ks mobilních telefonů

Systémové číslo: T002/18/V00055637
Zadavatel: Česká správa sociálního...

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

naskenováním dokladu k nabídce

Další specifikace

-

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

naskenováním dokladu k nabídce

Další specifikace

-

Způsob prokázání způsobilostí naskenováním dokladu k nabídce

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace