Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  České vysoké učení technické…

Výpis systémových zpráv

České vysoké učení technické v Praze

Název: České vysoké učení technické v Praze
Právní forma: Vysoká škola
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Tel (ústředna): 224351111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceske-vysoke-uceni-technicke-v-praze
Kontaktní osoba: Vološčuková Zuzana
Webová adresa: http://www.cvut.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Jugoslávských partyzánů 1580/3
Obec: 160 00 Praha 6 Dejvice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ FEL - Tonery 03/2020 formou náhradního plnění 13.03.2020 09:00
Předmětem poptávky je dodávka nových originálních a kompatibilních tonerů, inkoustů, válců a dalšího příslušenství do tiskáren a kopírek. Zakázka je v souladu s § 38 ZZVZ vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Neukončeno
VZ FIT-20-050 – Rozšíření operační paměti serverů 17.03.2020 10:00
rozšíření operační paměti pro servery Neukončeno
VZ Oprava terasy menzy Strahov 17.03.2020 10:00
Předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v demontáži stávající betonové dlažby na terčích, lokální opravě stávající hydroizolace z asfaltových pásů, výměně odtokových vpustí, dodávce a montáži hydroizolační folie včetně ukončovacích profilů a okapnic a zpětná montáž původní betonové dlažby na nové plastové terče na terase menzy Strahov. Dílo bude provedeno dle... Neukončeno
VZ UCEEB, ICT technika, 3/2020 16.03.2020 10:00
Předmětem zakázky je dodávka ICT techniky, počítačového příslušenství, dílů poč.sítí a součástí EZS pro UCEEB ČVUT Neukončeno
VZ FEL - Licence a podpora VMware vSphere pro VIDE 10.03.2020 10:00
Předmětem zakázky je licence a podpora VMware vSphere pro VIDE pro FEL ČVUT v Praze Neukončeno
1 2 3 4 12 22 ... 89
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace