Domů  /  Zadávací řízení  /  Předběžné posouzení pilotního…

Výpis systémových zpráv

Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020

Systémové číslo: T002/17/V00050826
Zadavatel: Ministerstvo práce a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Návrh smlouvy Vzor Rámcové dohody...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 03.04.2017 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace