Domů  /  Zadávací řízení  /  Rozšíření diskového pole Dell…

Výpis systémových zpráv

Rozšíření diskového pole Dell MD3220 - přídavná police

Systémové číslo: T002/17/V00049336
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva dle ustanovení § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 20.02.2017 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace