Domů  /  Zadávací řízení  /  Brno - oprava vycházkových…

Výpis systémových zpráv

Brno - oprava vycházkových dvorů

Systémové číslo: T002/16/V00047863
Zadavatel: Vězeňská služba České...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.06.2017

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Návrh smlouvy návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 13.12.2016 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace