Domů  /  Zadávací řízení  /  Servis výpočetní techniky -…

Výpis systémových zpráv

Servis výpočetní techniky - archiv Cheb

Systémové číslo: T002/16/V00044386
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/004-2139/2016

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ , Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ , Ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost § 74 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. f)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. g)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. h)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. i)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. j)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. k)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. l)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Způsob prokázání způsobilostí

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

naskenovaná prostá kopie výpisu

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

naskenovaná prostá kopie výpisu

Způsob prokázání způsobilostí naskenová kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobné evidence

Ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Ekonomické kvalifikační předpoklady

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace