Domů  /  Zadávací řízení  /  Servis výpočetní techniky -…

Výpis systémových zpráv

Servis výpočetní techniky - archiv Cheb

Systémové číslo: T002/16/V00044386
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/004-2139/2016

Akce se zakázkou

Další specifikace VZ

Bude se konat prohlídka místa plnění Ano
Datum a místo prohlídky 12.10.2016 13:00
Datum a čas: 12.10.2016 13:00
Bližší specifikace: Po předchozí písemné dohodě s uchazečem lze stanovit i další termín, nejpozději však 19. 10. 2016. Prohlídka místa plnění je povinná.
Příloha:
Adresa:
Ulice: Františkánské nám. 14
Obec: 35002 Cheb
Stát: Česká republika - CZE
Bližší specifikace: Po předchozí písemné dohodě s uchazečem lze stanovit i další termín, nejpozději však 19. 10. 2016. Prohlídka místa plnění je povinná.
Datum a čas konání otevírání nabídek 21.10.2016 12:10
Bude otevírání nabídek veřejné Ne
Bude požadováno předložení vzorků Ne
Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Ano
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Ano
Přílohy: Příloha č. 1 návrhu smlouvy...

metodická nápověda

Kontextová navigace