Domů  /  Zadávací řízení  /  Řízená pastva suchých…

Výpis systémových zpráv

Řízená pastva suchých trávníků v NPP Zlatý kůň

Systémové číslo: T002/16/V00041435
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 27.07.2016 14:19
Lhůta pro podání nabídky 08.08.2016 10:00
Otevíraní obálek 08.08.2016 10:30

Popis:
Řízená pastva travních porostů v CHKO Český kras (pastvin a stepních trávníků), s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, velkým (cca 150 - 250 ks) smíšeným stádem ovcí a koz (s převahou ovcí) - v období...

metodická nápověda

Kontextová navigace