Domů  /  Zadávací řízení  /  Pastva travních porostů v 1.…

Výpis systémových zpráv

Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým smíšeným stádem ovcí a koz

Systémové číslo: T002/16/V00038641
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
Části: 1. Pastva... , 2. Pastva...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 19.05.2016 11:39
Lhůta pro podání nabídky 27.05.2016 10:00
Otevíraní obálek 27.05.2016 11:00

Popis:
Řízená extenzivní pastva travních porostů (skalních stepních trávníků a pastvin) na lokalitách v NPR Koda a v 1. zóně CHKO Český kras s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin za pomoci dočasného ohrazení elektrickými...

metodická nápověda

Kontextová navigace