Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova biotopu perlorodky…

Výpis systémových zpráv

Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka

Systémové číslo: T002/16/V00035962
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 09.03.2016 14:52
Lhůta pro podání nabídky 18.03.2016 09:00
Otevíraní obálek 18.03.2016 09:02

Popis:
Zhotovitel provede stavbu „Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka (dále jen „dílo“) podle projektové dokumentace k provedení stavby „Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka“....

metodická nápověda

Kontextová navigace