Domů  /  Zadávací řízení  /  Servery, diskové pole, disky,…

Výpis systémových zpráv

Servery, diskové pole, disky, twinax kabely a KVM přepínač

Systémové číslo: T002/16/V00034770
Zadavatel: Technologická agentura...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.03.2016

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit kupní smlouva dle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Návrh smlouvy Návrh kupní smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 22.02.2016 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace