Domů  /  Zadávací řízení  /  Zálohovací zařízení

Výpis systémových zpráv

Zálohovací zařízení

Systémové číslo: T002/15/V00021100
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni
Evidenční čísla zadavatele: SOAP/002-0428/2015

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ , Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ , Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. f)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. g)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. h)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. i)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. j)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. k)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady § 54 písm. a)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 54 písm. b)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením

Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Prohlášení Čestné prohlášení o splnění...
Ekonomické kvalifikační předpoklady

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace