Domů  /  Zadávací řízení  /  GŘ OL - desky na zdravotní…

Výpis systémových zpráv

GŘ OL - desky na zdravotní dokumentaci

Systémové číslo: T002/12/V00000614
Zadavatel: Vězeňská služba České...
Evidenční čísla zadavatele: VS 56/001/2012-50/Práv-VZ/581

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.12.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), dále jen „smlouva“
Návrh smlouvy kupní smlouva

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 22.10.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace