Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova krajinného prvku-…

Výpis systémových zpráv

Obnova krajinného prvku- dosadba oboustranného stromořadí na polní cestě

Systémové číslo: T002/14/V00014448
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 12.09.2014 14:25
Lhůta pro podání nabídky 19.09.2014 11:00
Otevíraní obálek 19.09.2014 12:00

Popis:
Dosadba 50 ks lip oboustranně podél polní cesty. Na polní cestě budou dosazeny odrostky lip o minimální výšce 200-300 cm s balem. Stromky budou uchyceny úvazky ke 2 kůlům a kmínky opatřeny plastovými chráničkami. Garance 5 let.

metodická nápověda

Kontextová navigace