Domů  /  Zadávací řízení  /  Oprava šindelové střechy…

Výpis systémových zpráv

Oprava šindelové střechy altánu - geologická expozice Karlova Studánka

Systémové číslo: T002/12/V00000344
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Návrh smlouvy SOD - oprava střechy altánu

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 14.08.2012 12:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace