Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup dataprojektoru

Výpis systémových zpráv

Nákup dataprojektoru

Systémové číslo: T002/12/V00000239
Zadavatel: Česká republika - Krajské...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva
Návrh smlouvy návrh Kupní smlouvy

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 08.08.2012 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace