Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci... 15.10.2021 08:00
Náplní zakázky je zajištění realizace Záchranného programu perlorodky říční v povodí Malše (EVL Horní Malše, okres Český Krumlov). Zakázka zahrnuje monitoring stavu dotčené části povodí, hlášení závad a součinnost při jejich řešení včetně poskytování konzultací. Cílem je předcházet poškozením habitatu perlorodky nebo její populace včasným odhalením závad a hrozících havárií. Dále monitoring... Neukončeno
VZ Seč křovinořezem a seč lehkou mechanizací v PR Studnické louky 27.09.2021 11:30
Seč křovinořezem dle přiloženého zákresu lokalizace opatření na celkové ploše 1,2 ha, v rámci zakreslených ploch bude ponecháváno 5% ploch nepokosených na druhově pestrých místech bez tužebníku a ostružiníku. Dále bude provedena seč lehkou mechanizací na celkové ploše 0,6 ha dle přiloženého zákresu opatření. Posečená hmota bude zhotovitelem bez prodlení shrabána, odstraněna z plochy ZCHÚ a... Zadáno
VZ Podpora sokola stěhovavého v CHKO Křivoklátsko 17.09.2021 12:00
Podpora zvláště chráněného druhu sokola stěhovavého zřízením hnízdiště pomocí instalace speciální budky. Speciální budka o rozměrech 600 x 600x 600 mm zhotovená z hliníkového plechu ve spojích nýtovaného, dno z antikorózní oceli s předvrtanými odvodňovacími otvory bude opatřena přistávací dřevěnou plošinou o rozměrech 600 x 600 x 600 mm. Budka bude umístěna pomocí horolezecké techniky na... Neukončeno
VZ Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v... 13.09.2021 12:00
Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně, p. p. č. 413/16, 413/17, 413/18, 413/19, 413/20, 413/21, 413/31, 428, 413/24, 413/25 k. ú. Dobroměřice. Budou provedeny následující práce: A. Seč křovinořezem na ploše s rozlohou 2,39 ha (redukováno za výskyt dřevin o třetinu na 1,58 ha) B. Seč lehkou mechanizací na ploše s rozlohou 1,4 ha. C. Odstranění náletu do 3 m... Zadáno
VZ Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů a výřez křovin v NPP... 13.09.2021 11:00
Provedení opatření na podporu cenných teplomilných společenstev na části NPP Velký vrch u Vršovic a jejího ochranného pásma, p. p. č. 391, 393, 398, 693/20, 693/40, 4693/49 k. ú. Vršovice u Loun. Budou provedeny následující práce: A. Ruční kosení travních porostů křovinořezem na šesti plochách o celkové výměře 2,18 ha. B. Výřez zmlazení nežádoucích dřevin křovinořezem na čtyřech plochách o... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 441
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace