Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Datové propojení budov Kaplanova 1 a Kaplanova 8 v Praze 02.04.2020 09:30
Předmětem VZ je poskytování služeb pronájmu datového okruhu pro přenos vnitřní LAN sítě mezi dvěma budovami AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha a Kaplanova 2252/8, Praha) dle technické specifikace uvedené v příloze smlouvy. Neukončeno
VZ Datové propojení budov Kaplanova 1 a Kaplanova 8 v Praze 17.03.2020 09:30
Předmětem VZ je poskytování služeb pronájmu datového okruhu pro přenos vnitřní LAN sítě mezi dvěma budovami AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha a Kaplanova 2252/8, Praha) dle technické specifikace uvedené v příloze smlouvy. Zrušeno
VZ LIFE CS_Výřezy_Kočka_2020 10.03.2020 08:00
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na p. p. č. 498, 499, 500, 505, 515 v k. ú. Žitenice. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,7476 ha. Z důvodu rozvolněného porostu křovin a ponechávaných solitérních dřevin je rozloha výřezu snížena o 20 %, k výřezu je tedy 0,5981 ha. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země a v ploše budou ponechány solitérní... Zrušeno
VZ LIFE CS_opakované řízení_výřezy_BS pod Radobýlem 26.02.2020 08:00
Výřez křovin na části p. p. č. 580/1, 580/2, 580/3, 580/4 k.ú. Žalhostice. Jedná se o výřez nežádoucích dřevin na celkové ploše 0,81 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány dřeviny s průměrem kmene u paty stromu nad 10 cm, veškeré ovocné dřeviny, část křovin a dalších solitérních dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je... Neukončeno
VZ LIFE CS_výřezy_BS pod Radobýlem 17.02.2020 08:00
Výřez křovin na části p. p. č. 580/1, 580/2, 580/3, 580/4 k.ú. Žalhostice. Jedná se o výřez nežádoucích dřevin na celkové ploše 0,81 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány dřeviny s průměrem kmene u paty stromu nad 10 cm, veškeré ovocné dřeviny, část křovin a dalších solitérních dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je... Zrušeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 420
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace