Domů  /  Zadávací řízení  /  Výroba smaltovaných tabulí…

Výpis systémových zpráv

Výroba smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území

Systémové číslo: T002/12/V00000107
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...
Evidenční čísla ve VVZ: 232478

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ , Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. f)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. g)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. h)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. i)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

, § 53 odst. 1 písm. j)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením - Zadavatel požaduje v "poznámce" také čestné prohlášení na písm. k) § 53/1

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady § 54 písm. a)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením - pokud je v něm zapsán

, § 54 písm. b)

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu

čestným prohlášením

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

metodická nápověda

Kontextová navigace