Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Marketingový průzkum - Zajištění vývoje, implementace a integrace...
Přístupový systém do budovy MZe (dále jen Systém) bude prostřednictvím docházkových a vstupních terminálů řídit pohyb osob v prostorách budovy MZe Těšnov. Systém bude zároveň poskytovat prostřednictvím integrace data o průchodech osob jako podklad pro vyhodnocování docházky v personálním systému MZe. Neukončeno
VZ Zajištění standardizované podpory (maintenance) diskového pole IBM 2023... 02.12.2022 10:00
Předmětem plnění této VZ je zajištění podpory (maintenance) pro diskové pole IBM Storewise 7000 v lokalitě MZe Těšnov. Neukončeno
VZ Dodávka mobilních zařízení a tabletů a zajištění souvisejících služeb 14.12.2022 12:00
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mobilních zařízení, tabletů a příslušenství k těmto zařízení, poskytnutí záruky za jakost zboží po dobu 2 let, zpětný odběr a ekologická likvidace nefunkčních či technicky již nevyhovujících zařízení. Neukončeno
VZ Zajištění správy obsahové náplně portálu eAGRI na rok 2023 01.12.2022 08:00
Zajištění správy obsahové náplně portálu eAGRI (www.eagri.cz) v české a anglické verzi na rok 2023 Neukončeno
VZ Oprava oken a balkonových dveří budovy MZe, Tyršova č.p. 59, Náchod 05.12.2022 09:00
Předmětem veřejné zakázky je oprava (restaurování) oken a balkonových dveří administrativní budovy, která je památkově chráněnou budovou tak, aby byly obnoveny tepelně izolační vlastnosti a zajištěna jejich správná nejen mechanická funkčnost. Neukončeno
1 2 3 11 21 101 201 ... 242
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace